Iedere werkdag om 10:00 en 17:00 uur

Heb jij al groene stroom?
Energieleverancier Qurrent wil dat iedereen net zoveel duurzame energie opwekt als wordt verbruikt!
Vrijdag 11 december is de laatste dag van de klimaattop in Parijs. Het nieuwe klimaatakkoord gaat van start in 2020. Qurrent is alvast op de goede weg: dit bedrijf levert 100% groene stroom van Nederlandse bodem.  Klimaattop Parijs Dit jaar is de eenentwintigste klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Momenteel is het Kyoto-protocol van kracht, dat in 1997 wereldwijde afspraken vastlegde over de uitstoot van broeikasgassen. Dit jaar dient er een nieuw klimaatverdrag te worden vastgesteld om klimaatverandering te kunnen beperken. Het verband tussen de opwarming van de aarde en toename van CO2 in de atmosfeer is inmiddels wereldwijd bekend. Ecoloog Lisette Senerpont Domis verheldert in Koffietijd wat er precies op de klimaattop is besproken. Groene stroom Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moeten er zo min mogelijk broeikasgassen worden uitgestoten. Daarbij is het belangrijk geen fossiele brandstoffen te gebruiken zoals aardolie, aardgas of steenkool, zodat volgende generaties daar niet afhankelijk van worden. Fossiele brandstoffen raken immers op! Het opwekken van groene stroom draagt bij aan klimaatverandering en de bronnen voor de stroom zijn duurzaam. De energie wordt gewonnen door middel van waterkracht, windmolens en zonne-energie. Onuitputtelijke bronnen  voor groene energie! Qurrent Stichting DOEN, het Klimaatbureau en de Natuur- en Milieufederaties sloegen in 2011 de handen ineen en startten een nieuw energiebedrijf: Qurrent. De energiecorporatie helpt ook jou met het opwekken en besparen van energie. Geld is voor hen niet belangrijk: het ideaal is dat iedereen net zoveel groene energie opwekt als verbruikt, door het gebruik van bijvoorbeeld windenergie en zonnepanelen. Als klant van Qurrent ben je er 100% zeker van dat je stroom duurzaam en door Hollandse Windmolens wordt opgewekt. De CO2 die wordt uitgestoten door het gebruik van ons gas wordt volledig gecompenseerd. Dat is dus goed voor het milieu én je portemonnee! Directeur Richard Klatten schuift aan om alles over groene stroom en Qurrent te vertellen. Kijk je mee? Wil jij initiatieven zoals Qurrent steunen? Speel dan mee met de Nationale Postcode Loterij! Foto: Qurrent
Copyright 2017 Talpa Producties BV | Gebruiksvoorwaarden | Spelvoorwaarden | Privacy Policy | Cookie Policy | All Rights Reserved