To the rescue!

Veel mensen krijgen alleen al bij de gedachte aan haaien een benauwd gevoel. Echter, een veel schrikbarender gedachte is dat er jaarlijks honderd miljoen haaien worden gevangen voor hun vlees en vinnen. Haaienspecialist Carol schuift vandaag aan om hier álles over te vertellen!

Balans
Haaien zijn enorm belangrijk voor de gezondheid van onze oceanen. Ze zorgen namelijk voor een natuurlijke balans in het water. Zo eten ze dieren die het koraal en zeegrasvelden aantasten en zoeken ze vaak de zwakke of zieke dieren uit als prooi, waardoor populaties gezond gehouden worden. Zonder haaien is de zee dus niet compleet en raken ecosystemen ernstig verstoord. Toch houdt dit gegeven jagers niet tegen om haaien te vangen voor de handel en haaienvinnensoep. Het gevolg: een aantal haaisoorten dreigt uit te sterven…

Reddingsplan
Het Wereld Natuur Fonds wil het uitsterven van deze bijzondere dieren voorkomen en heeft daarom Reddingsplan WNF opgericht. Het plan bestaat uit vier onderdelen: zorgen voor een veiliger zeegebied in de Grote Oceaan, de vraag naar haaienproducten verminderen, de internationale handel in haaienproducten tegengaan en de haaienpopulatie in de Noordzee vergroten. Mede dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij kan het WNF dit plan ook daadwerkelijk uitvoeren!

Wil jij initatieven als deze steunen? Speel dan mee met de Nationale Postcode Loterij!

SpeelNuMeeButton_goededoelenJPG