The Hunger Project

Hoewel er al enorme vooruitgang is geboekt, leven op dit moment nog steeds 805 miljoen mensen − van de 7 miljard − met honger. En dat zijn er veel te veel, want honger is volkomen onnodig. Er is namelijk genoeg te eten op deze wereld. Alleen hebben bijna een miljard mensen nauwelijks toegang tot al dat eten. The Hunger Project gelooft dat onze generatie een einde kan maken aan chronische honger. quote_HP

Het project werkt samen met mensen met chronische honger op het platteland van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Niet door noodhulp te geven of goederen uit te delen, maar door de kracht van gemeenschappen te mobiliseren, vrouwen aan te moedigen om leiders te worden en samen te werken met lokale overheden zodat diensten beschikbaar komen.

Een van de ambassadeurs van The Hunger Project is Manon Ossevoort, beter bekend als het trekkermeisje of Tractor Girl. Zij reisde in negen jaar met haar tractor van Terschelling naar de Zuidpool. Manon wil iedereen aanmoedigen om eigen dromen na te jagen. Een visie die volgens Manon dan ook goed past bij The Hunger Project: “The Hunger Project helpt mensen zelfstandig een nieuw bestaan op te bouwen en zich te bevrijden van de vaak heersende gedachte dat ‘het leven nu eenmaal zo is’ en dat je daar niets aan kunt veranderen.”

Wist je dat…

  • …er op de wereld genoeg voedsel wordt geproduceerd voor 12 miljard mensen? Er is dus meer dan genoeg voor iedereen!
  • …98% van de mensen met chronische honger in ontwikkelingslanden leeft?
  • …het aantal mensen met chronische honger in ontwikkelingslanden sinds 1990 is gedaald van 23,4% naar 13,5%.
  • …60% van de mensen met chronische honger vrouw is?

Sinds 2012 kan The Hunger Project rekenen op de steun van de Nationale Postcode Loterij. Dit houdt in dat het project vijf jaar lang € 500.000 per jaar krijgt. Dit geld wordt gebruikt voor projecten in Benin en voor de versterking van andere The Hunger Project-programma’s in Afrika en India.

Wil jij projecten als The Hunger Project steunen? Speel dan mee met de Nationale Postcode Loterij!