Mens & Natuur

Header Mens en Natuur
Erik & Caroline zetten zich in voor kinderrechten

De KidsRights Foundation heeft een prachtige schenking ontvangen tijdens het Goed Geld Gala!

In onze babyspecial praten we over alles wat met kinderen te maken heeft. Vandaag zijn Erik de Vogel en Caroline de Bruijn bij ons! Het GTST-koppel is ambassadeur voor KidsRights. Deze organisatie maakt zich hard voor kinderrechten in de wereld en kreeg tijdens het Goed Geld Gala een eenmalige schenking van één miljoen euro om nog meer kinderen een stem te geven!

Wereldwijd hebben ruim 2,2 miljard kinderen te maken met honger, ziekte, kinderarbeid of geweld. In 2003 is de KidsRights Foundation geboren uit de behoefte de meest kwetsbare kinderen te helpen via concrete hulp en hen ‘een stem’ te geven. KidsRights komt op voor de positie van zeer kwetsbare kinderen overal ter wereld en zet zich in om kinderrechten te promoten en te ondersteunen. Daarbij ziet de Foundation de kinderen zelf als changemakers. Ze zijn ervan overtuigd dat kinderrechten beter worden nageleefd wanneer kinderen zelf meebeslissen over zaken die hen direct aangaan en zij zelf in actie kunnen komen. Mede dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij kan KidsRights zich op deze manier inzetten voor kinderrechten.

Ieder jaar organiseert KidsRights de Internationale Kindervredesprijs. Deze prijs wordt uitgereikt aan een kind dat zich op bijzondere wijze inzet voor de rechten van het kind. Een onafhankelijk comité selecteert de winnaar uit nominaties vanuit de hele wereld. De winnaar ontvangt het beeldje ‘Nkosi’, dat laat zien hoe een kind de wereld in beweging brengt. Ook krijgt de winnaar een studiebeurs en een wereldwijd podium om aandacht te vestigen op kinderrechten.

Meer lezen? Klik dan hier!

Wil jij je ook sterk maken voor kinderrechten? Speel dan mee met de Nationale Postcodeloterij!

 

SpeelNuMeeButton_goededoelenJPG

“Goed geld” voor project TeamUp!

Project TeamUp ontving maar liefst 2,5 miljoen euro tijdens het Goed Geld Gala!

Met het project TeamUp willen War Child, UNICEF en Save the Children vluchtelingenkinderen in Nederland helpen om alle meegemaakte verschrikkingen een plekje te geven. Tijdens het Goed Geld Gala ontvingen de organisaties een extra bijdrage van maar liefst 2,5 miljoen euro. Programmadirecteur Ernst Suur van War Child komt ons vandaag alles vertellen over het bijzondere TeamUp!

War Child
Kinderen in vluchtelingenkampen zijn vaak zwaar getraumatiseerd door alle verschrikkingen die zij hebben meegemaakt. War Child helpt oorlogskinderen met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen en het opbouwen van hun zelfvertrouwen. Ze leren deze kinderen lezen, schrijven en rekenen én creëren een veilige leefomgeving waarin kinderen weer tot zichzelf kunnen komen.

TeamUp
Eind 2015 hebben Save the Children, UNICEF Nederland en War Child hun jarenlange ervaring en expertise gebundeld in het project TeamUp. In dit project bieden ze gevluchte kinderen in Nederland recreatieve activiteiten op vaste tijden, wat structuur creëert voor kinderen en hen iets geeft om naar uit te kijken. Kinderen kunnen op deze manier hun nare ervaringen een plek geven en weer even kind zijn. TeamUp biedt de kinderen activiteiten als sport, spel en dans. Momenteel draait het project binnen acht opvangcentra in Nederland: Ter Apel, Overberg, Sweikhuizen, Amsterdam, Tilburg, Heerhugowaard, Alkmaar en Maastricht. Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij kunnen bijna vijfhonderd kinderen tussen de zes en achttien jaar meedoen aan de activiteiten. Het doel van TeamUp is om zoveel mogelijk gevluchte kinderen – in welke opvang dan ook – deze mogelijkheid te geven.

Wil jij initiatieven als deze steunen? Speel dan mee met de Nationale Postcode Loterij!

SpeelNuMeeButton_goededoelenJPG

Wie durft?

Stichting Vredesbeweging Pax Nederland brengt Nederlandse jongeren en Syrische vluchtelingen samen!

De komst van vluchtelingen maakt veel los, ook bij jongeren. Scholieren denken heel tegengesteld over de komst van vluchtelingen en docenten hebben soms moeite om hier mee om te gaan. Stichting Vredesbeweging Pax Nederland heeft op het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij een cheque van €2.040.000 euro gekregen voor het project Vluchteling in de klas. Freek en Ingeborg zijn te gast om uit te leggen wat dit bijzondere project inhoudt!

PAX
Stichting Vredesbeweging Pax Nederland (PAX) richt zich op het bevorderen van internationale politieke en maatschappelijke vredesprocessen. Het motto van PAX is: Wie durft? De gedachte achter het motto is dat iedereen ter wereld iets voor vrede kan doen, maar dat daar wel durf voor nodig is. De stichting is actief in Afrika, Zuidoost-Europa, Zuidelijke Kaukasus, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten.

Vluchteling in de klas
PAX heeft voor het project Vluchteling in de klas een diverse groep vluchtelingen uit Syrië bereid gevonden om hun verhaal te vertellen voor de klas. Sommigen zijn al langer in Nederland, anderen wonen nog in een asielzoekerscentrum. Ze leggen onder andere uit hoe het leven in Syrië was onder Assad en ISIS en hoe de vlucht naar Nederland verliep. Daarin worden ze bijgestaan door medewerkers van PAX zelf, die verdere achtergrond en duiding geven. Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij kan PAX het project verder uitrollen, waardoor 22.500 mbo-studenten en middelbare scholieren tussen de 16 en 23 jaar toleranter worden ten opzichte van vluchtelingen én een genuanceerd debat kunnen voeren.

Wil jij initiatieven als deze steunen? Speel dan mee met de Nationale Postcode Loterij!

SpeelNuMeeButton_goededoelenJPG

Dierenliefde zonder grenzen!

Stichting Dierenlot heeft €500.000 euro gekregen om te strijden voor een beter lot van dieren in nood.

Tijdens het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij heeft Stichting Dierenlot een bijdrage gekregen van maar liefst €500.000 euro. Een bedrag waar de stichting verschillende kleine ondernemingen mee steunt. Esther en Jane vertellen je er vandaag alles over!

Stichting Dierenlot
Stichting Dierenlot is tien jaar geleden opgericht en komt op voor verwaarloosde, mishandelde, gewonde en in de steek gelaten dieren. Deze dieren zijn niet alleen huisdieren, maar ook dieren in de Nederlandse natuur! Stichting Dierenlot geeft steun aan een fijnmazig groot netwerk van lokale en regionale dierenhulporganisaties, zoals dierenambulance organisaties, asielen en gespecialiseerde opvangen voor speciale dieren. In totaal steunen ze ruim driehonderd organisaties door heel Nederland!

‘Goed Geld’
Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij kan Stichting Dierenlot de komende twee jaar nog meer dierenopvanglocaties en lokale dierenambulances financieel én met kennis ondersteunen. Zo worden heel veel dieren gered van een buitengewoon beroerd bestaan!

Benieuwd hoe de stichting dit alles aanpakt? Esther en Jane van Stichting Dierenlot vertellen het je om 10:00 uur!

Wil jij initiatieven als deze steunen? Speel dan mee met de Nationale Postcode Loterij!

SpeelNuMeeButton_goededoelenJPG

Help lepra de wereld uit!

De Leprastichting heeft één van de droomfondsen van de Nationale Postcode Loterij gekregen.

Op het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij worden elk jaar droomfondsen uitgereikt. De Leprastichting is dit jaar één van de twee gelukkigen en ontving op het gala ruim negen miljoen euro voor Stop Leprabesmetting: een project waarbij men lepra definitief de wereld wil uithelpen. Een mooi cadeau in het jaar waarin de Leprastichting vijftig jaar bestaat! Liesbeth Mieras van de Leprastichting vertelt ons vandaag alles over het bijzondere project.

Lepra
Lepra is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de leprabacterie en kan worden overgebracht door onder andere hoesten en niezen. De bacterie tast de zenuwen aan, met verlamming als mogelijk gevolg, waardoor men geen gevoel meer heeft in bijvoorbeeld handen en voeten. Grote wonden, infecties, blindheid, maar ook ernstige verminkingen als klauwhanden of stompvoeten zijn het gevolg. Leprapatiënten komen door hun handicaps vaak zonder werk te zitten en worden uit angst voor besmetting vaak vermeden of verstoten door hun omgeving.

Doorbraak
In Nederland komt lepra gelukkig nauwelijks meer voor, maar in Zuid-Amerikaanse, Afrikaanse en Aziatische landen vormt lepra nog altijd een groot probleem. De Leprastichting spoort leprapatiënten vroegtijdig op én test hun directe contacten om te controleren of er leprabacteriën aanwezig zijn in hun bloed. De testuitslag bepaalt welke preventieve behandeling de betrokkene nodig heeft. Tot nu toe was dit onmogelijk, omdat een betrouwbare test nog niet beschikbaar was. Mede dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij, kan een definitieve doorbraak mogelijk gemaakt worden maken. Met het project Stop Leprabesmetting wil de Leprastichting de ziekte in 2030 met 90 procent teruggedrongen hebben in de projectgebieden in India, Indonesië en Brazilië.

Wil jij meehelpen in de strijd tegen lepra? Speel dan mee met de Nationale Postcode Loterij!

SpeelNuMeeButton_goededoelenJPGFoto: Roy Beuskers

‘Goed geld’ voor stichting MAX Maakt Mogelijk!

Stichting MAX Maakt Mogelijk heeft €500.000 ontvangen tijdens het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij.

Tijdens het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij heeft Stichting MAX Maakt Mogelijk gisteren een eenmalige toekenning gekregen van €500.000. De stichting, bekend van het gelijknamige televisieprogramma, werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van kwetsbare ouderen, met een focus op Oost-Europa. Directeur Jan Slagter komt vandaag vertellen over het project.

MAX Maakt Mogelijk
De stichting is opgericht in 2006 en heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van het maatschappelijk en geestelijk welzijn van mensen in de samenleving. Om deze doelstelling te bereiken, initieert en realiseert de stichting projecten om de leefomstandigheden van met name ouderen substantieel te verbeteren. De stichting kijkt hierbij niet alleen naar de leefsituatie van kwetsbare ouderen in Nederland, maar heeft met name aandacht voor de mensonwaardige en soms heel schrijnende levensomstandigheden. Dit zijn vaak chronisch zieke ouderen in straatarme landen aan de randen van Europa en daarbuiten.

Ouderen in Moldavië
MAX Maakt Mogelijk heeft meerdere projecten in Moldavië, één van de armste landen van Europa, welke ouderen helpen. Veertig procent van dit land woont (ver) onder de armoedegrens. De meeste ouderen hebben een pensioen van slechts dertig euro…  Toen MAX Maakt Mogelijk hier begon, was dit voornamelijk via het conept ‘bed, bad en brood’, maar inmiddels is dit uitgegroeid tot het bouwen van een ziekenhuiskeuken, het moderniseren van het ziekenhuis in Floresti en het zorgen voor kolen, hout en eten. Mede dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij bouwt de stichting dertig aanleunwoningen in twee dorpen in Moldavië om daar een nieuw model voor ouderenzorg te introduceren. Ze hopen dat deze aanpak in de toekomst verder opgeschaald kan worden.

Wil jij initiatieven als deze steunen? Speel dan mee met de Nationale Postcode Loterij!

SpeelNuMeeButton_goededoelenJPG

Een (buurt)boost voor Resto VanHarte

We blikken terug op het Goed Geld Gala 2016.

Vorig jaar ontving Resto VanHarte op het Goed Geld Gala een bedrag van maar liefst 860.000 euro voor het project BuurtBoost. Daarnaast heeft de organisatie sinds kort een fantastische foodtruck. Dáár willen wij natuurlijk alles van (w)eten!

Als voorbereiding op het Goed Geld Gala van 2017 blikken we samen met Resto VanHarte terug op de uitreiking van de bijzondere bijdrage die zij vorig jaar ontvingen. Dankzij deze bijdrage van de Nationale Postcode Loterij hebben zij het project de BuurtBoost kunnen uitrollen. De BuurtBoost geeft letterlijk een boost aan de strategie van buurtmobilisatie. Resto VanHarte doet dit door mensen uit alle lagen van de bevolking met elkaar te verbinden door te koken, samen te eten en bij te dragen aan een leefbare buurt. In de Resto’s verzorgen ze één of twee avonden per week een gezond en betaalbaar driegangendiner. Ze ontvangen veel verzoeken van buurtbewoners, bedrijven en particulieren om te koken op locatie. Vaak is hier geen professionele keuken aanwezig, daardoor is de Reizende RestoKeuken in de vorm van een vintage foodtruck opgezetMet het plan BuurtBoost wil Resto van Harte een belangrijke stap maken in het betrekken van buurtbewoners in steden waar Resto VanHarte actief. is.

Wil jij intitiatieven zoals deze ook steunen? Speel dan mee met de Nationale Postcode Loterij!

SpeelNuMeeButton_goededoelenJPG

Power to the MAMAS!

In Zuid-Afrika organiseren gewone lokale vrouwen hulp voor tienduizenden kinderen in ernstige armoede.

Mama’s weten wat een kind nodig heeft, mama’s kijken niet weg als een kind in nood is, mama’s nemen altijd verantwoordelijkheid. Kinderfonds MAMAS noemt dat MAMA POWER! We praten erover met MAMA Sylvia en directeur Frits Strietman.

In Zuid-Afrika organiseren gewone lokale vrouwen hulp voor tienduizenden kinderen in ernstige armoede. Deze MAMAS organiseren dit op eigen initiatief, in hun eigen omgeving en leggen ziel en zaligheid in het ondersteunen van arme kinderen. Samen vormen deze MAMAS de groeiende beweging van hoop voor kinderen die niets hebben. Ze zorgen voor opvang en voldoende voedsel. Zo zorgen ze ervoor dat kinderen gezond blijven, weer kind kunnen zijn en naar school kunnen gaan. Wanneer de kinderen ouder worden, helpen de MAMAS met huiswerk maken, sportactiviteiten en de verdere algemene ontwikkeling van een kind. Dankzij donaties van de Nationale Postcode Loterij kunnen de MAMAS ervoor zorgen dat deze kinderen kunnen ontsnappen aan de armoede.

Wil jij initiatieven als Kinderfonds MAMAS ondersteunen? Speel dan mee met de Nationale Postcode Loterij!
SpeelNuMeeButton_goededoelenJPG

EHBO in 150 seconden?!

In een mum van tijd ben je weer bijgespijkerd op eerste hulp behandelingen!

Weet jij wat je moet doen als iemand in je omgeving geen lucht meer krijgt? Of hevig bloedt? En wat doe je als iemand flauwvalt omdat hij zo blij is om bijvoorbeeld Loretta, Quinty of Pernille te zien? Als je hier geen antwoord op hebt, vrees niet. Speciaal voor jullie is EHBO doe je zo ontwikkeld. Vandaag staan we in de doktersstudio met Erik van Het Rode Kruis!

EHBO doe je zo
Dit jaar bestaat Het Rode Kruis 150 jaar en roept zijn jubileumjaar uit tot het Jaar van de EHBO. Al 150 jaar helpen de vrijwilligers van het Rode Kruis gewonde mensen, maar in tijden van nood zijn de omstanders, meestal de eersten die moeten handelen. Daarom is het belangrijk dat mensen weten hoe ze eerste hulp moeten verlenen. In het filmpje van EHBO doe je zo worden vijf aandoeningen en hoe je in deze situatie moet handelen, uitgelegd. De vijf aandoeningen zijn; flauwvallen, verstikking, vergiftiging en verband aanleggen bij een bloeding. In slechts 150 seconden ben je weer bijgespijkerd op eerste hulp behandelingen!

Het Rode Kruis
Het Internationale Rode Kruis is ontstaan tijdens een vergadering van zestien Europese staten in 1863. Jean Henry Dunant diende een voorstel in om verenigingen van vrijwillige hulpverleners op te richten. Alle vertegenwoordigers die op deze vergadering aanwezig waren, keurden dit goed. Zij spraken af een rood kruis als embleem te gebruiken. Hiermee was de geboorte van het Internationale Rode Kruis een feit. Het Nederlandse Rode Kruis is in 1867 opgericht. Mede dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij kan Het Rode Kruis het project EHBO doe je zo opzetten. 

Wil jij het Rode Kruis ook steunen? Speel dan mee met de Nationale Postcode Loterij!

SpeelNuMeeButton_goededoelenJPG

Je ziet ze vliegen!

De Nationale Tuinvogeltelling van de Vogelbescherming komt eraan!

Op 28 en 29 januari vindt de jaarlijkse Tuinvogeltelling van de Vogelbescherming plaats. Het is alweer de veertiende keer dat mensen in Nederland zich kunnen aanmelden voor een half uurtje vogelspotten. Vandaag vertelt Renee Noppen ons hoe we onze tuin ‘vogelklaar’ kunnen maken en praten we over het belang van de vogeltelling.

Beter leven
Ontspannen en tegelijkertijd een goed doel steunen: dat kan aankomend weekend tijdens De Nationale Tuinvogeltelling. Deze dagen leveren een momentopname van de aantallen vogels die landelijk, per provincie en per gemeente in Nederlandse tuinen aanwezig zijn. Op basis van deze gegevens kan de Vogelbescherming monitoren hoe de ontwikkeling van bepaalde tuinvogels in een gebied is en bepalen of we deze eventueel moeten helpen. Door dit initiatief, dat mede mogelijk wordt gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij, krijgen tuinvogels dus een beter leven!

Gespot!
Op zaterdag 28 of zondag 29 januari kun je als deelnemer van de Tuinvogeltelling een half uur lang vogels tellen die in je tuin komen. Hier zitten natuurlijk allemaal regels aan verbonden. Wist je bijvoorbeeld dat vogels die alleen maar over je tuin heen vliegen niet meetellen? Gelukkig helpt de Vogelbescherming je een handje en vind je tips en alle spelregels op de website van de Nationale Tuinvogeltelling. Aankomend weekend geldt dus: beter één vogel in de tuin, dan tien in de lucht!

Ook initiatieven als deze steunen? Speel dan mee met de Nationale Postcode Loterij!

SpeelNuMeeButton_goededoelenJPG

Van Koffiedik tot voedsel

Oesterzwammen kweken op overgebleven koffiedik…

In het oude tropicanazwembad in Rotterdam worden in de kelders uit de Rotterdamse horeca oesterzwammen gekweekt op overgebleven koffiedik. De missie: zoveel mogelijk koffiedik omzetten in voedsel. Wij nemen een kijkje in dit unieke bedrijf en maken onze handen vuil aan koffiedik!

Rotterzwam
In januari 2013 is Rotterzwam opgericht. Het bedrijf houdt zich bezig met duurzame productiemethoden met afval; lees paddenstoelen kweken op koffiedik. Paddenstoelen zijn ontzettend nuttig, omdat ze 25 keer efficiënter voedingsstoffen omzetten dan bijvoorbeeld vlees.

Hoe werkt het?
Koffiedik uit Rotterdamse horecazaken wordt met een bakfiets opgehaald. Zo wordt koffiedik uit de verbrandovens gehouden, wat ook weer minder vervuiling geeft. Óp deze koffiedik worden paddenstoelen gekweekt. Na een aantal weken worden de paddenstoelen geoogst en doorverkocht aan restaurants en supermarkten in Rotterdam en omstreken. Een ontzettend mooi en duurzaam initiatief ondersteund door Stichting DOEN. Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij kan dit groene project worden voortgezet. Zo worden er regelmatig andere ondernemers uitgenodigd om hen het concept te leren. Op deze manier wordt kennis doorgegeven en het duurzame productieproces in stand gehouden.

Wil jij initiatieven als Rotterzwam ondersteunen? Speel mee met de Nationale Postcode Loterij!
SpeelNuMeeButton_goededoelenJPG

Hivos helpt vrouwen in nood

Met het project Women on the Frontline!

Vorige week kwam de dappere Nofa in het nieuws. Ze deelde haar verhaal over de verschrikkingen die ze meemaakte toen ze gevangen was door IS. Hivos helpt deze vrouwen met het project Women on the Frontline.

Women on the Frontline
Vrouwen in Irak en Syrië staan er alleen voor. Vrouwenrechten worden vaak geschonden. Vooral voor de Yedizi vrouwen is het moeilijk. Deze vrouwen hebben het jezidisme als geloof: een Koerdische volksreligie. Ze worden niet beschouwd als moslims en zijn daarom in de ogen van IS Strijders ongelovig. Yedizi meisjes en vrouwen worden gevangengenomen door IS. Om deze vrouwen te helpen is Hivos met het project Women on the Frontline gestart.

Bijzondere verhalen
Jetteke van der Schatte, projectmanager van Hivos vertelt over het bijzondere project. Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij kon dit project gerealiseerd worden en zijn inmiddels vele meisjes en vrouwen uit handen van terreurorganisatie IS gered. Jetteke vertelt ons over de dappere Nofa en over de verschillende opvangkampen in onder andere Noord Irak. Benieuwd naar de verhalen van Jetteke? Kijk straks om 10:00 uur naar een nieuwe Koffietijd!

Wil jij projecten als Women on the Frontline ondersteunen? Speel mee met de Nationale Postcode Loterij!

SpeelNuMeeButton_goededoelenJPG

 

“De glimlach van spelende kinderen is geweldig”

Hoe een simpel sportveld wonderen verricht…

Een veilige leefomgeving waar ieder kind rustig in kan opgroeien. Het lijkt heel normaal, maar is absoluut niet vanzelfsprekend voor kinderen in oorlogsgebieden. Vandaag komen Nicolien Sauerbreij en Peter Schouten ons vertellen over een succesvol project van War Child waardoor 5000 kinderen nu kunnen genieten van  veilige sport- en speelplekken.

Drie en een half jaar geleden is  War Child  in samenwerking met Right To Play in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever het project Jeugdhelden gestart. In dit gevaarlijke gebied hadden kinderen nauwelijks veilige plekken om te spelen. Nicolien Sauerbreij, Nederlands meest succesvolle snowboardster, zag met eigen ogen het belang van deze sportvelden en komt er vandaag samen met journalist en woordvoerder van War Child Peter Schouten over praten in de uitzending.

Ook initiatieven steunen als War Child? Speel dan mee met de Nationale PostcodeLoterij!

SpeelNuMeeButton_goededoelenJPG

Greenpeace strijdt voor de Amazone!

Kom straks alles te weten over het bijzondere project van Greenpeace!

In 2016 heeft Greenpeace zich ingezet voor de Amazone. Straks praten we met Anna Schoemakers, directeur Greenpeace, over het huidige project. 

Project   
De Amazone is de langste rivier ter wereld, heeft een totale lengte van ongeveer 6530 km en stroomt door Zuid-Amerika. Er leven ongeveer 100 miljoen insectensoorten, honderdduizenden plantensoorten, en bijna 2.000 soorten vogels en zoogdieren. Tot op heden zijn er 438.000 plantensoorten van economisch en sociaal belang in het gebied geregistreerd, maar daarnaast moeten er nog een hoop soorten worden geregistreerd, ontdekt of gecatalogiseerd. De Braziliaanse overheid had het plan om een enorme dam te bouwen in de Tapajos rivier. Dit zou betekenen dat 200 km2 regenwoud tegen de vlakte zou gaan…

Nieuwtje
Greenpeace gaat over ongeveer 2 weken opnieuw de Amazone verder proberen te beschermen. Er is in de monding van de Amazone-rivier een koraalrif van meer dan duizend kilometer lang ontdekt, wat door het troebele water niet eerder was opgemerkt. De lokale mensen wisten al lang van dit rif af en weten hoe belangrijk het voor de natuur is. Hoe het werk voor de bescherming van dit Rif er uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk.
Daarnaast blijft Greenpeace de plannen voor de overige dammen – in de Amazone zelf – scherp volgen en actie daartegen voeren mocht dit nodig zijn.

Ook initiatieven steunen als deze? Speel dan mee met de Nationale Postcode Loterij!

SpeelNuMeeButton_goededoelenJPG

Anna in Oeganda

over het belang van SOS Kinderdorpen…

Vandaag is Anna Nooshin bij ons te gast. De social influencer is voor SOS Kinderdorpen samen met Gers Pardoel en Susan Kleeman naar Oeganda afgereisd om met eigen ogen te zien hoe de levensomstandigheden in dit arme land zijn.

Oeganda maakt momenteel een economische groei mee, maar grote delen van de populatie leven nog steeds in barre omstandigheden. Anna, Gers en Susan bezochten het gebied Kariki, waar over het algemeen de mensen leven van landbouw en de bevolking woont in krottenwijken zonder riolering, stromend water en afvalverwerking. Door deze noodsituatie is er een hoog gemiddelde aan Aids, hebben kinderen geen toegang tot onderwijs en is er geen mogelijkheid voor medische zorg.

SOS kinderdorpen heeft mede dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij een kinderdorp op kunnen zetten. Hier wordt onderdak geboden aan meer dan 130 kinderen en wordt er goed voor ze gezorgd dankzij SOS moeders. In het sociale centrum worden diverse cursussen gegeven en is het kloppende hart van het kinderdorp. In het dorp zijn ook de basisvoorzieningen aanwezig zoals educatie, gezondheidszorg en psychosociale steun.

Anna legde haar bevindingen al eerder vast in haar vlog en werd gefilmd voor een RTL4 programma. Vandaag vertelt ze bij ons over de noodzaak van hulp en het werk van SOS Kinderdorpen.

Wil je ook initiatieven als deze steunen? Speel dan mee met de Nationale Postcode Loterij!

SpeelNuMeeButton_goededoelenJPG

Sander op reis voor Cordaid

Een bijzondere reis!

Presentator Sander Janson, die voor vele vakantieprogamma’s waaronder Camping Onder de Zon en Snowmagazine de fijnste vakantiebestemmingen bezocht, ging dit keer niet zomaar op reis… Voor hulporganisatie Cordaid reisde hij af naar het zeer arme Malawi in Afrika.

Cordaid richt zich naast noodhulp ook op structurele ontwikkeling in fragiele en kwetsbare landen. Zo proberen zij de leefomstandigheden voor de bevolking te verbeteren door onder andere educatie. Zo ook in Malawi. Cordaid financiert nu 30 scholen waardoor 30.000 kinderen naar school kunnen. Hierbij richt de organisatie zich met name op meisjes, omdat zij sneller van school worden gehaald om bijvoorbeeld te trouwen. Daarnaast loopt er een gezondsheidsproject in verschillende klinieken en ziekenhuizen met betrekking tot moeder en kindzorg. Elke 2 minuten sterft ergens in de wereld een vrouw aan de bevalling of door de zwangerschap. Door professionele behandeling wil Cordaid dat nummer omlaag brengen. Het werk van Cordaid wordt mede mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

Wil jij initiatieven als Cordaid ondersteunen? Speel dan mee met de Nationale Postcode Loterij!

SpeelNuMeeButton_goededoelenJPGFoto: Instagram

De Missing Chapter Foundation

Prinses Laurentien van Oranje en de Raad van Kinderen op de Koffie!

De Missing Chapter Foundation maakt zich hard kinderen een stem te geven in onze maatschappij. Onze kinderen en kleinkinderen zijn immers de toekomst. Vandaag schuift Prinses Laurentien van Oranje en de Raad van Kinderen  aan om alles hierover te vertellen.

De Missing Chapter Foundation
De Missing Chapter Foundation is een initiatief van Prinses Laurentien. De Foundation legt strategische verbindingen tussen de onbevangen vragen van kinderen enerzijds en de minset en acties van volwassen anderszijds rondom de toekomst van de wereld. De Missing Chapter Foundation wil er voor zorgen dat besluitvormers de belangen van kinderen meenemen in de beslissingen van vandaag. Op deze manier kan de foundation bijdragen aan toekomstige oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

De Raad van Kinderen
De Raad van Kinderen gaat aan de slag met strategische dilemma’s. De kinderen adviseren besluitvormers over mogelijke oplossingen. Met De Raad van Kinderen denken kinderen structureel mee met bedrijven en organisaties.

 

Initiatieven steunen als deze? Speel dan mee met de Nationale PostcodeLoterij!

SpeelNuMeeButton_goededoelenJPG

Kerst in RestoVanHarte

Met Kerst hoor je niet alleen te zijn!

Met Kerst hoort niemand alleen te zijn. Dat vinden ze ook bij Resto VanHarte in Zwolle. Daarom organiseerden zij een speciaal kerstdiner waar iedereen welkom was. Vivian nam een kijkje!

Restaurant
Op 40 locaties in heel Nederland opent Resto VanHarte zijn deuren één of twee avonden per week. Naast een heerlijk diner zijn er muziek- en dansoptredens, spelavonden en de mogelijkheid om lokale ondernemers, wijkagenten en en zorgverleners te leren kennen. De avonden zijn vaak in een school of buurthuis met een professionele keuken. Dit alles is ontstaan uit de gedachte dat het belangrijk is om sociaal isolement tegen te gaan. Samen eten en sociale contacten kunnen een heel groot verschil maken in een mensenleven. En mede dankzij de Nationale Postcode Loterij is het mogelijk om allerlei mensen uit verschillende lagen van de samenleving met elkaar te verbinden.

Kerst
Afgelopen woensdag organiseerde Resto VanHarte Zwolle een speciaal vier gangendiner in het kader van de feestdagen. De gedachte hierachter heeft natuurlijk alles te maken met het samenzijn tijdens de feestdagen. Met kerst hoort namelijk niemand alleen te zijn! Vivian hielp een handje mee met de vrijwilligers en tuigde de speciale wensboom op.

 Wil jij ook initatieven steunen als Resto VanHarte? Speel dan mee met de Nationale Postcode Loterij!

SpeelNuMeeButton_goededoelenJPG

Alles over project Libanon!

Suzanne vertelt alles over haar reis naar Libanon.

In Libanon, het buurland van Syrië, is één op de vier inwoners vluchteling. Unicef zet zich daarom in voor deze mensen. De nieuwe directrice Suzanne Laszlo is nét terug van haar eerste reis naar Libanon, waar ze met eigen ogen gezien heeft hoe de situatie daar is.

Project Libanon
Door de oorlog zijn er 500.000 kinderen van Syrië naar Libanon gevlucht. Één op de vier mensen is vluchteling. De vluchtelingen zijn niet op zoek naar een nieuwe plek om te wonen, maar wachten tot ze terug kunnen naar hun land van herkomst. Momenteel is er een winteractie, wat zorgt voor; dekens en winterkleding voor kinderen in gebieden waar mensen niets kunnen krijge, financiële steun en het verwarmen van de scholen zodat de kinderne naar school kunnen blijven gaan. Straks meer over dit project!

Ook initiatieven steunen als deze? Speel dan mee met de Nationale Postcode Loterij!

SpeelNuMeeButton_goededoelenJPG

Het belang van medische hulp in Jemen

Het werk van Artsen zonder Grenzen in oorlogsgebieden

Artsen zonder Grenzen verleent al sinds 1971 medische noodhulp in meer dan 80 landen. Momenteel zijn ze actief in Jemen, waar meer dan de helft van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Door de burgeroorlog die daar gaande is, is medische hulp hard nodig in dit gebied. Echter zijn er al vier artsen slachtoffer geworden van de oorlog, waarbij één arts van het leven is beroofd

Jemen is het armste land in het Midden-Oosten. Het grootste gedeelte van de bevolking is dus erg arm en sinds de oorlog in 2015 is begonnen, is de armoede alleen maar toe genomen. Meer dan zeventig procent van de bevolking heeft geen werk en de oorlog heeft in september 2016 al bijna 3800 doden geëist. De combinatie van oorlog en armoede heeft er voor gezorgd dat meer dan 320.000 kinderen zwaar ondervoed zijn en dat 19 miljoen mensen geen toegang meer hebben tot schoon drinkwater of een wc. Daarnaast hebben meer dan 14 miljoen mensen in afwachting van medische hulp, waardoor het werk van Artsen zonder Grenzen hard nodig is.

Vandaag is Ronald Kremer te gast. Hij is werkzaam bij Artsen zonder Grenzen en heeft de oorlog in Jemen met eigen ogen gezien en geprobeerd oorlogsslachtoffers te helpen. Hij komt vertellen over het belang van noodhulp en wat Artsen zonder Grenzen voor projecten is gestart. Mede dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij is dit mogelijk en kunnen er nog veel meer oorlogsslachtoffers geholpen worden.

Ook initatieven als deze steunen? Speel dan mee de Nationale Postcode Loterij!
SpeelNuMeeButton_goededoelenJPG

Educating at school

UNHCR streeft ernaar de rechten en het welzijn van de vluchtelingen!

Saskia van UNHCR komt vandaag langs om te praten over het project Educating at School. We zullen het gaan hebben over kinderen in vluchtelingenkampen die weinig toegang hebben tot onderwijs terwijl dit juist zo belangrijk is. Alles hierover weten? Je hoort het straks om 10:00 uur!

UNHCR streeft ernaar de rechten en het welzijn van de vluchtelingen te waarborgen en om vluchtelingen bij te staan tijdens hun terugkeer naar hun thuisland wanneer dat veilig is. De organisatie wordt aangestuurd door de Verenigde Naties en blijft voortbestaan tot het vluchtelingenprobleem is opgelost.

Project Educating at School
In totaal zijn er 28 miljoen kinderen in de wereld die door conflictsituaties geen onderwijs kunnen volgen.
Dit bijzondere project heeft het doel om kinderen onderwijs te verzekeren in 12 geselecteerde landen: Tsjaad, Keniam, Oeganda, Rwanda, Ethiopië, Soedan, Zuid-Soedan, Pakistan, Iran, Maleisië, Jemen en Syrië.

Meer initiatieven steunen als deze? Speel dan mee met de Nationale Postcode Loterij!

SpeelNuMeeButton_goededoelenJPG

 

Het behoud van de sneeuwluipaarden!

Dankzij de bescherming van het Het Wereld Natuur Fonds!

Femke werkt als Adviseur Natuur bescherming voor het Het Wereld Natuur Fonds. Ze is net terug uit Mongolië, waar zij zich heeft ingezet voor het behoud van de sneeuwluipaard. Deze bedreigde diersoort heeft een groot risico op uitsterven. Femke komt bij ons langs om te vertellen over haar reis en het project van het WNF.

Project
In de Altai-Sayan ecoregio wonen naar schatting tussen de 650 en 950 sneeuwluipaarden. Door armoede onder de lokale bevolking en toenemende welvaart in delen van Azie werden sneeuwluipaarden veel gestroopt. Sneeuwluipaarden zijn van nature echte roofdieren. Boeren met kuddes schapen zijn dus niet per se fan van de bedreigde diersoort en proberen ze van hun land weg te houden doormiddel van klemmen. Het WNF organiseerde met hulp van de lokale voorlichtingsprogramma’s in Mongolië een inruilactie: voor elke ingeleverde klem kregen de schaapsherders een stuk huishoudgerei retour.

Wil jij initiatieven steunen als deze? Speel dan mee met de Nationale Postcode Loterij!

SpeelNuMeeButton_goededoelenJPG

Het recht om te spelen…

Een bijzondere reis…

Lauren Stam is ambassadeur van Right to Play en heeft een bijzondere reis gemaakt naar Uganda. Ze heeft het project in Kampala bezocht en heeft sport en spel activiteiten ondernomen met kinderen daar. Ze is net een week terug en komt vandaag bij ons vertellen over haar reis en haar ervaringen…

Right to play
De organisatie gelooft dat sport en spel een krachtig middel is om de wereld te veranderen: het brengt gemeenschappen samen en inspireert elk individu. Spelen helpt kinderen bij het leren van belangrijke levenslessen en de ontwikkeling van vaardigheden zoals samenwerken, vertrouwen en leiderschap. Bovendien biedt spelen een belangrijke ontsnapping aan de dagelijkse ontberingen in getroffen gebieden.

De programma’s
Right to Play richt zich op het verbeteren van het onderwijs en het geven van gezondheidsvoorlichting. Met behulp sport en spel leren kinderen over ziektes zoals hiv, aids en malaria. 92% van de kinderen die deelnemen aan de verschillende programma’s weet hoe ze hiv kunnen voorkomen, tegenover slechts 50% van de niet-deelnemers. Right to Play hoopt dat kinderen in de toekomst allemaal weten hoe zij deze vreselijke ziektes kunnen voorkomen.

Wil jij initiatieven steunen als deze? Speel dan mee met de Nationale Postcode Loterij!  SpeelNuMeeButton_goededoelenJPG

Vrijwilligers in de prijzen!

Gisteravond werden er veel prijzen uitgereikt!

Gisteravond werden er prijzen uitgereikt aan vrijwilligers. De 18 genomineerden waren onderverdeelt in vier categorieën, waaronder de Vriendenloterij Passieprijs en niemand minder dan Staatssecretaris Martin van Rijn maakte de winnaars bekend!

 

 Bijna 1 op de 2 Nederlanders heeft zich vorig jaar ingezet als vrijwilliger. Vrijwilligers zijn voor veel organisaties onmisbaar en om deze mensen in het zonnetje te zetten werd er gisteren voor de zesde keer de Meer dan handen vrijwilligersprijzen uitgereikt!

Fier in de wereld

Verhalen van meiden die slachtoffer zijn van mensenhandel.

Een verleden met geweld, een hoofd vol trauma’s en je leven niet zeker zijn. Dat is het leven voor meisjes die slachtoffer zijn van geweld in relaties. Organisatie Fier helpt deze meiden om hun leven weer op de rit te krijgen. Vandaag spreken we met Annemarie van Rijn, zij is teamleider maatschappelijke participatie en Nathan de Vries , die een fimpje maakt over de verhalen van de slachtoffers.

Fier
Als expertisecentrum speelt Fier in op ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving. Fier biedt , mede dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij, hulp aan slachtoffers, getuigen en plégers van geweld in afhankelijkheidsrelaties; geweld dat plaatsvindt in relaties. Bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen, partners of jongeren die verliefd zijn. Ze willen geweld voorkomen, stoppen en bieden hulp bij de gevolgen van geweld.

Fier in de Wereld
Vandaag komt Annemarie van Rijn vertellen over Fier in de wereld, het nieuwe project van Fier. Dit project zorgt ervoor dat slachtoffers heel even geen slachtoffers meer zijn. Nathan de Vries maakt een documentaire over de verhalen van meiden die slachtoffer zijn van mensenhandel. De verhalen van deze meiden worden in de documentaire opgelezen door BN’ers.

Wil jij initiatieven als deze steunen? Speel dan mee met de Nationale Postcode Loterij!

SpeelNuMeeButton_goededoelenJPG

Roetz-Bikes geeft tweede kansen

Voor je fiets én voor de makers

In Nederland worden per jaar ruim 1 miljoen fietsen gekocht, én weggegooid. Roetz-Bikes geeft deze fietsen een tweede leven. Niet alleen de fietsen krijgen een nieuwe kans, ook de makers ervan. De Roetz Fair Factory is afgelopen week feestelijk geopend. Vivian stak de handen uit de mouwen en ging aan de slag met misschien wel jouw oude fiets!

Roetz-Bikes
Fietsen krijgen een tweede leven bij Roetz-Bikes. Dankzij de steun van Stichting Doen produceert Roetz-Bikes fietsen niet alleen op een duurzame manier, maar creëren zij ook werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Duurzaam en sociaal dus!

De Roetz Fair Factory kan worden omgeschreven als een grote workshop waar unieke makers de fietsen produceren. In de fabriek werken mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens hun werkperiode hebben zij een mentor toegewezen gekregen die de medewerkers begeleidt in elk proces van de productie. Uniek aan de productie is dat je je eigen bestelde fiets kan oppikken in de fabriek, en de maker ervan kan ontmoeten.

Wil jij initiatieven als deze steunen? Speel dan mee met de Nationale Postcode loterij!

SpeelNuMeeButton_goededoelenJPG

Droomvlucht voor vluchtelingen

Jonge inwoners AZC’s op het toneel!

In de voorstelling Droomvlucht geven jongeren uit verschillende AZC’s een kijkje in hun leven. Actrice Nazanin Teheri heeft de voorstelling geregisseerd en komt hier samen met drie acteurs over vertellen!

Nazanin Teheri
De 29-jarige actrice en regisseuse is in 1994 gevlucht uit Iran. Vanwege haar achtergrond, wilde Nazanin altijd al iets doen met AZC’s en heeft toen samen met stichting De Vrolijkheid een theatergroepje opgericht. Het kostte haar veel tijd en energie om de jongeren daadwerkelijk te laten acteren, maar inmiddels is de tweede voorstelling al in zicht!

De Vrolijkheid
Stichting de vrolijkheid creëert creatieve activiteiten voor kinderen in asielzoekerscentra in Nederland. In meer dan 35 AZC’s is de stichting inmiddels actief en door middel van verschillende kunstvormen probeert De Vrolijkheid de jongeren ‘gewoon’ even kind te laten zijn. Mede dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij hebben jonge inwoners van AZC’s de mogelijkheid om te spelen, muziek te maken en vooral te genieten van het leven.

Ook initiatieven steunen als stichting De Vrolijkheid? Speel dan mee met de Nationale Postcode Loterij!

SpeelNuMeeButton_goededoelenJPG

 

WNF Gelderse Poort

Loretta bezoekt natuurgebied de Gelderse Poort!

Afgelopen vrijdag bracht onze Loretta samen met het Wereld Natuur Fonds een bezoekje aan natuurgebied de Gelderse Poort. Ze beleefde hier een prachtige ochtend. Vandaag vertelt ze erover in Koffietijd!

Met een prachtige, maar koude zonsopkomst betrad Loretta, samen met het Wereld Natuur Fonds, vrijdagochtend het natuurgebied de Gelderse Poort. Haar doel: bevers spotten én meer leren over dit prachtige natuurgebied. Of Loretta er uiteindelijk in is geslaagd bevers te spotten, zie je straks in een nieuwe Koffietijd!

Gelderse Poort
Begin de jaren 90 werd het natuurgebied de Gelderse Poort op de schop genomen om te zorgen voor een veiliger en mooier Nederland. Mede dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij heeft dit een dynamisch gebied opgeleverd, waar natuur en water vrij spel hebben. De ontwikkeling van dit natuurgebied heeft er voor gezorgd dat verschillende planten- en diersoorten weer terug zijn gekeerd naar Nederland.

Wil jij initiatieven als deze ondersteunen? Speel dan mee met de Nationale Postcode Loterij!

 


SpeelNuMeeButton_goededoelenJPG

Wereld Toiletdag!

Sanitaire voorzieningen voor iedereen!

In Nederland zijn we gewoon gewend om naar de wc te gaan wanneer we ‘moeten’. Elbrich Spijksma van Simavi komt ons vandaag echter uitleggen dat dat niet overal op de wereld het geval is. In Oeganda en Kenia bijvoorbeeld sterven jaarlijks 280.000 mensen aan de gevolgen van diarree, veroorzaakt door onhygiënische toiletten… 

Let’s give a shit!
Op dit moment leven er nog 2,4 miljard mensen zonder een schoon toilet. Wanneer je geen toegang hebt tot een schoon toilet en voorzieningen om je handen te wassen, loop je grote gezondheidsrisico’s, zoals besmettelijke ziektes door slechte uitdroging en door diarree. Zonder de juiste sanitaire voorzieningen kan dit zelfs dodelijk zijn. De VN heeft Wereld Toiletdag in het leven geroepen om aandacht te generen voor fatsoenlijk sanitair.

Schoon & Voorlichting
Samen met lokale partners zorgt Simavi ervoor dat de voorzieningen voor lokale inwoners verbeterd worden. Door te investeren in toiletten en dorpsbewoners op te leiden tot onderhoudsmonteurs, kunnen steeds meer mensen naar een schoon toilet. Bovendien worden er mede dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode loterij voorlichtingen gegeven over goede hygiëne, zodat mensen op een juiste manier gebruik kunnen maken van de faciliteiten waardoor hun gezondheid structureel verbeterd kan worden.

Wil jij ook initatieven steunen zoals Simavi? Speel dan mee met de Nationale Postcode Loterij!

SpeelNuMeeButton_goededoelenJPG

Burgers’ Zoo Mangrovebos

Benieuwd naar het project van Burgers’ Zoo? Je ziet het straks in Koffietijd!

Al meer dan 27 jaar beschermt Burgers’ Zoo een natuurgebied in Belize. Nu heeft de dierentuin de grootste overdekte mangrovebos ter wereld geopend geïnspireerd op het project in Belize. We praten met directeur Alex van Hooff over zijn verhaal en het project.

Burgers’ Zoo
Honderd jaar geleden, op 30 maart 1913, werd Faisanterie Buitenlust geopend, de voorloper van het huidige moderne dierenpark Burgers’ Zoo. Het is opgericht door Johan Burgers, de eerste eigenaar en naamgever van het Arnhemse dierenpark. Sindsdien is het een echt familiebedrijf gebleven.

Belize
Belize heeft een omvattend systeem van beschermde gebieden, sommige goed beschermd, andere slechts op papier. Het grootste (drie keer de oppervlakte van park de Hoge Veluwe) en best beschermde natuurgebied in Belize is in handen van Burgers’ Zoo.

Mangrovebos in Burgers’ Zoo
Mangroves worden wereldwijd bedreigd onder andere door intensieve garnalenteelt en explosieve bevolkingsgroei. Hierdoor verdwijnen grote stukken mangrove, terwijl ze een essentiële functie voor de natuur hebben. Talloze vissoorten en andere bewoners van het tropisch koraalrif komen in de mangrove voor. Burgers’ Zoo wil bewustwording bij de bezoekers creëren en bouwt in Arnhem, mede dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij, de grootste overdekte mangrove van de wereld, met een oppervlakte van ruim 3.000 m²! Benieuwd? Bekijk het fragment!

Ook initiatieven steunen als deze? Speel dan mee met de Nationale Postcode Loterij! 

SpeelNuMeeButton_goededoelenJPG

Terug naar boven