Cultuur

Esmah Lahlah zet zich in voor een inclusieve samenleving

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur: op 16 maart mogen we naar de stembus! Bij Koffietijd komen daarom een aantal lokale, vrouwelijke politici te gast. Vandaag was Esmah Lahlah te gast. Zij is wethouder van de gemeente Tilburg en verkiesbaar als lijsttrekker voor GroenLinks. Wat gaat haar aan het hart en waar wil zij zich voor inzetten?

Esmah’s carrière voor de verkiezingen

Esmah is geboren in Helmond, als dochter van een Nederlandse moeder en een Marokkaanse vader. “Het beste van twee culturen verbonden,” zegt ze zelf. Ze groeide op in een echte volksbuurt, waar veel kinderen waren om mee buiten te spelen. “Er was veel armoede, maar iedereen zorgde wel voor elkaar.” Educatie was belangrijk voor Esmah en haar ouders. Haar eigen ouders hebben om verschillende redenen niet het onderwijs kunnen volgen zoals zij dat hadden gewild. “Die hebben van kleins af aan bij ons alle drie gezegd, onderwijs, onderwijs, onderwijs!” Met de juiste mensen om haar heen gaat het Esmah makkelijk af. Lahlah studeerde Kinder- en Jeugdpsychologie aan Tilburg University. Daarnaast behaalde ze een Doctoraat Rechten aan de Tilburg Law School van diezelfde universiteit.

Na het afronden van haar studie werkte Esmah als staffunctionaris bij Stichting de Twern in Tilburg en ging vervolgens aan de slag als docent Social Work in Breda. Ook werkte ze als Universitair Docent slachtofferwetenschap bij Tilburg University en was ze Lector Integrale aanpak kindermishandeling aan de Hanzehogeschool Groningen. Jarenlang werkt ze als docent op de hogeschool en universiteit. Tot ze in 2018 de overstap maakt naar de gemeente Tilburg. “Ik werd gebeld en toen werd mij gevraagd, heb je gezien dat Tilburg een partijonafhankelijke wethouder zoekt,” vertelt Esmah. Een partijonafhankelijke wethouder is een wethouder die niet bij een partij hoort. “Als je de kans krijgt om in de stad waar je woont en waar je kinderen geboren en getogen zijn, op die manier verschil mag maken en mag bouwen aan een nog mooiere stad, dan kun je niet anders dan gewoon ja zeggen.”

Esmah in de politiek

Vanaf juni 2018 is Lahlah wethouder van Werk en Inkomen in Gemeente Tilburg. Ze heeft daar een aantal portefeuilles onder zich, waaronder arbeidsparticipatie en bestaanszekerheid. Toen Esmah in 2018 de politiek in kwam, voelde ze zich nog niet echt thuis bij een partij. Na 3,5 jaar komt hier verandering in en treedt ze dit jaar op als lijsttrekker van GroenLinks in Tilburg. Tot nu toe is Esmah al erg maatschappelijk betrokken. “Een samenleving maken we met elkaar, ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen.” In haar wethouderschap vindt Esmah het belangrijk om verbinding te zoeken met en tussen verschillende groepen mensen in de stad. Dit zet ze door in haar politieke missie als lijsttrekker voor GroenLinks bij de opkomende gemeenteraadsverkiezingen.

Politieke missie

Esmah’s politieke missie is om inwoners die het moeilijk hebben een stem te geven en hun situatie stap voor stap te verbeteren. Hierbij ligt de focus op eigen kracht en talent. Zo vertelt ze: “Het begint met ertoe doen. Je ziet dat er nog steeds groepen zijn die aan de rand van de samenleving staan, die het gevoel hebben dat ze niet mee kunnen doen. Dat raakt me.” Het maakt nog steeds uit waar je geboren bent, welke omstandigheden je in je leven hebt gehad en wat wel of niet lukt. Esmah vindt dat we zelfredzaamheid moeten veranderen in samenredzaamheid. “Ik geloof heel erg in een inclusieve samenleving waarin we die ook samen maken. Waarin we naar elkaar omzien en waarin die diversiteit van talenten juist een rijkdom is.”  

Speerpunten

Een belangrijk speerpunt van Esmah is bestaanszekerheid. GroenLinks in Tilburg wil investeren in de basisbaan. Er blijft een groep kwetsbare werkzoekenden die met een beschutte werkomgeving wel aan de slag zouden kunnen. Het is betaald werk met maatschappelijke meerwaarde, aldus Esmah. “Het zijn allemaal werkzaamheden die zorgen voor levensgeluk van onze inwoners.” Iedereen heeft het recht om mee te doen.

Een ander belangrijk speerpunt voor Esmah is het armoedebeleid. Er zijn in Tilburg al verschillende initiatieven die een handje helpen, zoals de Tilburgse Voedselbank. Mede dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij dragen zij een steentje bij.  

Voor Esmah betekent dit, dat je begint bij het investeren in mensen en in een goede start. Investeren in het kind, onderwijs, ouders. Volgens Esmah is het belangrijk om de oorzaken van armoede te onderzoeken: “als gemeente moet je dicht bij het gezin, de inwoner, gaan staan en vragen ‘wat kunnen wij ervoor doen om het morgen of over een halfjaar beter te maken?’” Esmah vindt het belangrijk om te investeren in de relatie tussen de overheid en de inwoners, waar heel veel maatwerk voor nodig is. “Daar komen we zeker verder mee, dan alleen maar de gevolgen te dempen. Het is niet van vandaag op morgen veranderd, maar we kunnen wel vandaag en morgen zeggen, ‘hoe gaat het met je, ik sta naast je en zolang het nodig is, blijf ik naast je staan.’”