Gezondheid

Stichting SIRE wil met een nieuwe campagne polarisatie bespreekbaar maken

Wist je dat zo’n 1,4 miljoen Nederlanders minder of helemaal geen contact meer hebben met vrienden en familie, doordat zij het niet over dezelfde dingen eens zijn?

Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Ideële Reclame, ook wel SIRE. Naar aanleiding van die hoge cijfers is de stichting een campagne begonnen om die polarisatie meer bespreekbaar te maken. 

Wat is polarisatie?

Als er veel tegenstellingen of meningsverschillen zijn tussen groepen in de samenleving, ontstaat polarisatie. Uiteindelijk komen die groepen dan tegenover elkaar te staan en dat zorgt ervoor dat de samenleving uit elkaar drijft. Dat kan komen door verschillen in etniciteit of religie, arme mensen tegenover rijke mensen en politiek links of rechts. De discussies over zwarte Piet, stikstof en de coronavaccinaties zijn voorbeelden hiervan.   

Polarisatie is niet altijd negatief. Soms kan het ook voor goede veranderingen in de samenleving zorgen. Bijvoorbeeld om botsende meningen te verhelderen en zo een probleem op te lossen. Maar het kan al snel teveel worden. 

De campagne

Het thema van de campagne is ‘verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt’. Bijna een kwart van de mensen in Nederland weet niet wat ze moeten doen wanneer polarisatie te dichtbij komt. Met de campagne wil SIRE iedereen bewust maken dat wij zelf ook verantwoordelijk zijn voor polarisatie, en het zelf dus ook tegen kunnen gaan.  

Cijfers

Die bewustwording is ook zeker nodig. Uit het onderzoek van SIRE blijkt dat 75 procent van de mensen in Nederland (sterke) polarisatie ervaart, maar dat maar 34 procent toegeeft zelf te polariseren. Daarnaast weet 23 procent, bijna een kwart dus, niet wat ze moeten doen als polarisatie te dichtbij komt. En 30 procent denkt zelfs dat het land straks niet meer te besturen is door teveel polarisatie.   

Maar die polarisatie is er natuurlijk niet zomaar. Het wordt ook heel erg aangejaagd. De onderwerpen waar het meest over gepolariseerd worden zijn zwarte Piet, immigratie, stikstof, corona en het klimaat. Veel politieke onderwerpen dus. De politiek heeft dan ook een aardige bijdrage in de polarisatie: 62 procent. Maar sociale media zijn de grootste boosdoeners, met 71 procent. En iets meer dan de helft komt door de berichtgeving in de media, bijvoorbeeld in het nieuws.  

Voor onze sociale relaties is het heel erg belangrijk dat de polarisatie afneemt. Uit het onderzoek van SIRE blijkt dat er bij 35 procent van de mensen in Nederland polarisatie voorkomt in hun eigen kringen. Daardoor heeft meer dan een derde minder of geen contact met mensen die een andere mening hebben dan zij zelf.  

Wat te doen?

Veel mensen weten dus niet wat ze moeten doen als polarisatie te dichtbij komt. Ze worden bang voor of boos om de mening van de ander en gaan daardoor het gesprek met elkaar uit de weg. Maar om polarisatie tegen te gaan, is het juist belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en aan te horen wat de ander te zeggen heeft. Lijkt dat je moeilijk? Je bent lang niet de enige! SIRE geeft de volgende tips om zo’n gesprek aan te gaan:  

  • Zie een discussie niet als een wedstrijd 
  • Laat elkaar uitpraten 
  • Probeer de ander niet te overtuigen van jouw gelijk 
  • Word het eens dat je het niet eens bent met elkaar  

Het is echt niet erg om het niet met elkaar eens te zijn over bepaalde onderwerpen. Maar het is wel belangrijk dat we respectvol met elkaar om blijven gaan en ook echt luisteren naar wat de ander te zeggen heeft. Je hoeft het dan nog niet met elkaar eens te zijn, maar op die manier zorg je er wel voor dat de polarisatie steeds meer afneemt. En dat is waar SIRE uiteindelijk op doelt. Ben je benieuwd naar alle cijfers? Bekijk dan hier de infographic. Daarin staan ook tips voor hoe je polarisatie zelf tegen kunt gaan!