Artikelen

Een forse stijging in de investering van onze Nederlandse bibliotheken

De overheid investeert de komende jaren ruim 60 miljoen euro in Nederlandse bibliotheken. Vandaag is het feestelijk startschot in Eindhoven en kunnen gemeenten een aanvraag indienen om hun bibliotheken te verbeteren of een nieuwe vestiging te laten bouwen. Niet alleen op politiek niveau wordt er aandacht geschonken aan bibliotheken. Ook Naturalis start dit jaar met een nieuw project genaamd ‘Triceratops on Tour’, waar de nadruk ligt op het verminderen van een taalachterstand bij jongeren.

In Koffietijd vertellen Gunay Uslu, staatssecretaris Cultuur en Media, en Marjolein van Breemen, museumdirecteur Naturalis, erover.

Forse investering in de bibliotheken

Vandaag is bekend gemaakt dat gemeenten door heel het land een aanvraag kunnen indienen voor de verbetering van hun bibliotheken of voor de bouw van een nieuwe. Vanaf 2025 wil de overheid structureel investeren in bibliotheken. Staatssecretaris van Media en Cultuur, Gunay Uslu, zet zich in voor het verbeteren van de bibliotheken in ons land. "Als je kijkt naar deze tijd, leven we best wel in een ingewikkelde tijd met tegenstellingen en kloven. Juist in deze periode zijn bibliotheken ontzettend belangrijk. Daar komt iedereen met verschillende ideeën vanuit de samenleving bij elkaar. Bibliotheken zijn de spiegel van de samenleving.’’, aldus Gunay Uslu. Aan deze structurele investering zit een zorgplicht verbonden. Dit houdt in dat de gemeenten verantwoordelijk zijn om met het geld vanuit de Rijk de toegang en aanwezigheid van bibliotheken te verzorgen.

Triceratops on Tour

Met het nieuwe project ‘Triceratops on Tour’ besteedt Naturalis ook aandacht aan onze bibliotheken. Unieke vondsten, die de afgelopen jaren tijdens opgravingen in Wyoming zijn gevonden, zullen de komende tijd te zien zijn in verschillende bibliotheken in Nederland. Met interactieve spellen worden gasten aan het werk gezet om in bibliotheken kennis te maken met de triceratops, een uitgestorven plantenetende dinosauriër. Museumdirecteur Marjolein: ‘’De bibliotheken zullen een speciaal programma ontwikkelen, zij zijn expert op het gebied van leesbevordering. Er wordt een lees, kijk en doe-boek ontwikkeld. Hiernaast zal ook veel aandacht gaan naar het aantrekkelijk maken van lezen. Op die manier hopen we taalachterstand bij jongeren te verminderen.’’

Vorige week schonk de VriendenLoterij op het Goed Geld Gala maar liefst 1,5 miljoen euro aan Naturalis. Mede dankzij deze bijdrage is het voor Naturalis mogelijk om in Triceratops on Tour de samenwerking met bibliotheken en natuurhistorische musea aan te gaan.