Emilie van Karnebeek

Initiatiefneemster van Het Jeroen Pit Huis
Vandaag krijgen we alles te horen van Het Jeroen Pit Huis! Emilie van Karnebeek vertelt ons voor wie dit huis bestemt en het belang van dit huis! En natuurlijk gaan we het hebben over de zorg.

Emilie van Karnebeek is één van de initiatiefneemsters van Het Jeroen Pit Huis. Daarvoor vervulde zij verschillende financiële functies bij onder meer Aedes Real Estate, KLM en MeesPierson. De intrinsieke drive om gezinnen te helpen die getroffen worden door een ernstige ziekte motiveert Emilie om dit project op te zetten en tot een succes te willen maken. Zij heeft aan den lijve ondervonden wat voor een enorme impact een ziekteproces van een naaste kan hebben op het hele gezin. Emilie is naast projectvoorzitter van de Stichting Het Jeroen Pit Huis ook bestuurslid van de Stichting VanKarnebeek4Kids. Ook vervult zij verschillende commissaris- en bestuursfuncties.