Iedere werkdag om 10:00 en 17:00 uur

Goede Doelen

Holwerd aan Zee – doorbraak in natuurherstel
Verscholen achter een hoge dijk tussen de aardappelvelden ligt Holwerd. Het Friese terpdorp is nu vooral bekend van de boot naar Ameland, maar dit gaat veranderen. Holwerd wordt weer Holwerd aan Zee.

Door een grote opening in de dijk worden twee negatieve ontwikkelingen waar het gebied al decennia lang last van heeft een halt toegeroepen: sociaaleconomische krimp en de achteruitgang van natuurlijke rijkdom.

Wat gaat er gebeuren?
Een geul langs de pier naar de veerboot naar Ameland brengt het zoute water via een dijker en een sluis naar een binnendijks gelegen getijdenmeer dat rijkt tot aan Holwerd. In dit meer komen broedeilanden voor vogels, nieuwe kwelders en visverbindingen met de Friese meren. Het is een doorbraak naar herstel van een natuurlijke overgang tussen het werelderfgoed Waddenzee en het achterland. Voordat harde dijken een scherpe lijn trokken tussen de Waddenzee en het land, was dit type overgang kenmerkend voor Noord-Nederland. Het project Holwerd aan Zee brengt dit type overgang nu terug.

Holwerd aan Zee biedt een impuls aan de natuur en de economie
Wadvogels die al decennia lang sterk in aantal achteruit gaan, vinden straks in het getijdenmeer, dat weer te bereiken is via de dijkopening, broedgelegenheid en voedsel. Het aantal te verwachten broedparen sterns, kluten en bontbekplevieren is ten opzichte van de gehele Waddenzee substantieel. Holwerd aan Zee verrijkt ons lang als belangrijk internationaal kruispunt voor vogels op trek tussen Afrika en het hoge noorden. Voor vissen vormt het de verbinding tussen zoet en zout.  

Maar niet alleen voor de natuur betekent Holwerd aan Zee veel. Het project geeft een broodnodige sociaaleconomische impuls voor Holwerd en de kust van Noordoost-Friesland. Met het zoute water en de luisterrijke natuur komen namelijk de toeristen. Verschillende vormen van verblijfsrecreatie maken het dorp voor een brede groep toeristen aantrekkelijk. Waar Holwerd nu nog uitgestorven is, bieden straks terrasjes uitzicht op de waddennatuur.  

Op maandag 4 februari zit Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming Nederland, in Koffietijd aan tafel. Hij vertelt ons alles over dit bijzondere project, waar Vogelbescherming Nederland een bijdrage van 15 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij voor heeft gekregen. 

Mede dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij kan de Vogelbescherming Holwerd aan Zee mogelijk maken. Vanuit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij heeft het project een bijdrage van 15 miljoen euro mogen ontvangen.

Copyright 2017 Talpa Producties BV | Gebruiksvoorwaarden | Spelvoorwaarden | Privacy Policy | Cookie Policy | All Rights Reserved
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Hier vragen we eenmalig je toestemming voor. Bekijk de onderstaande cookie policy voor meer informatie.
Ja, ik ga akkoord met het gebruik van cookies op deze site.