Culinair feest

Het verhaal achter de paasbrunch

Zonnestralen glippen naar binnen en verlichten het uitgebreide scala aan gerechten dat iedereen zo zorgvuldig heeft meegenomen, de paasbrunch. De traditionele eieren, paasbrood en quiche staan al op tafel. Hoe zijn deze paasklassiekers tot stand gekomen en waarom kiezen we keer op keer voor deze gerechten?

Oorprong

Pasen is eigenlijk ontstaan door verhalen van verschillende religies. We vieren Pasen op de zondag in de week na de eerste volle maan van de lente of na 21 maart. Volgens het Bijbelse verhaal is Jezus op paaszondag opgestaan uit de dood na zijn kruisiging op Goede Vrijdag. Het heeft ook te maken met de Joodse traditie van de Pesach waarbij ze de Exodus herdenken uit Egypte en hiermee bevrijd werden als slaaf. Daarnaast heeft het Engelse woord voor Pasen ‘Easter’ ook veel gemeen met het Duitse woord ‘Ostern’, dit zou dan weer duiden op een oude Germaanse godin van de vruchtbaarheid genaamd Eostre.

De brunchtafel

Het paasontbijt is vaak uitgebreid, met diverse warme en koude gerechten. Deze uitbundigheid komt oorspronkelijk na een periode van vasten, de veertigdagentijd. Hierin aten christenen geen vlees, zuivel of eieren. In deze periode streefden ze ook naar een betere omgang met zichzelf, medemensen, het milieu en met God.

Het eten van eieren heeft ook direct te maken met het Bijbelse verhaal. Eieren staan namelijk voor nieuw leven. Rond het jaar 600 verbood Paus Gregorius de Grote tijdens de vastentijd, niet alleen het eten van vlees, maar ook het eten van eieren. Vaak werden die voor paaszondag gekookt, om ze langer houdbaar te houden en vervolgens als traktatie opgegeten op paaszondag wanneer de vast werd verbroken.

Eieren en vruchtbaarheid zien we terug in meerdere tradities. Zo begroeven mensen eieren in akkers om de grond vruchtbaar te maken. Het verstoppen van paaseieren lijkt hier ook erg veel op. Dat wordt gedaan door de welbekende paashaas en laat het nou net zo zijn dat hazen symbool staan voor vruchtbaarheid.

Ook het paasbrood mét spijs is verbonden met het verhaal van Jezus. Tijdens het laatste avondmaal vergeleek hij zich met het brood dat rond de tafel werd uitgedeeld.

Nieuwe tradities

Achter onze gewoontes en gebruiken zit dus een rijke geschiedenis. Misschien zijn we die een beetje vergeten, maar het belangrijkste blijft onveranderd: samen zijn met de mensen van wie je houdt en met hen eigen tradities maken.