Eerlijke melk van boer Gerjo

Koffietijd is op bezoek bij boer Gerjo, die ons meeneemt in het proces van eerlijke melkproductie.

Duurzame melk kost meer, maar resulteert wel in blije koeien in de wei, weidevogels op het land, geen mestoverschot en lokaal veevervoer. Beter voor het milieu, de koe én de boer!