Red de grutto!

De grutto verdwijnt in rap tempo uit ons land. Daarom komt de Vogelbescherming, in samenwerking met verschillende andere natuurorganisaties, nu in actie met Aanvalsplan Grutto. Met dit plan wordt aandacht gevraagd voor het herstel van de biodiversiteit om op die manier de neerwaartse trend van de grutto en andere weidevogels te keren.

Steun jij Aanvalsplan Grutto? Teken dan nu de petitie! 

Mede dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij kan de Vogelbescherming zich inzetten voor o.a. het redden van de grutto!