Het Oogfonds slaat alarm, vooral het zicht van onze jeugd gaat hard achteruit!

Schrikbarende cijfers van bijziendheid onder de jeugd? Monique van Bijsterveld, directeur van het Oogfonds en hoogleraar oogheelkunde Caroline Klaver leggen uit dat het nog niet te laat is, maar dat we wel nu actie moeten ondernemen. Hoe komt het dat onze ogen zo achteruit gaan?